Close

Tehsil List

List of Tehsils of the District
SL.No. Name
1 Aska
2 Bellaguntha
3 Berhampur
4 Bhanjanagar
5 Buguda
6 Chhatrapur
7 Chikiti
8 Dharakote
9 Digapahandi
10 Ganjam
11 Hinjilicut
12 Jagannathprasad
13 Kabisuryanagar
14 Kanisi
15 Khalikote
16 Kodala
17 Kukudakhandi
18 Patrapur
19 Polsara
20 Purusottampur
21 Sanakhemundi
22 Seragad
23 Surada