ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ମାନଚିତ୍ର

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ର ବିଭିନ୍ନ ମାନଚିତ୍ର
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବିବରଣୀ
ମୂଳ ମାନଚିତ୍ର (ପିଡିଏଫ ୨୯୩ କେବି)
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନଚିତ୍ର (ପିଡିଏଫ ୧୦୨ କେବି)
ସଡ଼କ ପଥ ମାନଚିତ୍ର (ପିଡିଏଫ ୧.୦୭ ଏମବି)
ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାନଚିତ୍ର (ପିଡିଏଫ ୮୨୬ କେବି)
ଜଙ୍ଗଲ ମାନଚିତ୍ର (ପିଡିଏଫ ୨୮୨ କେବି)
ଜରୁରୀ କାଳିନ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳି ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ୍ ମାନଚିତ୍ର (ପିଡିଏଫ ୭୦୭ କେବି)
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳି ମାନଚିତ୍ର(ଜେପିଇଜି ୫୨୨ କେବି)
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳି ମାନଚିତ୍ର(ଜେପିଇଜି ୧ ଏମବି)
ଆସ୍କା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳି ମାନଚିତ୍ର(JPEG ୭୧୨ କେବି)