ଫଟୋ ଗ୍ୟାଲେରୀ

ନିର୍ମଳଝର – ବିଶୁଦ୍ଧ ଧାରା
ତାମ୍ପରା – ଏକ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ
ପଞ୍ଚମା – ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ମନ୍ଦିର
ମହୁରିକାଳୁଆ – ଶକ୍ତି ପୀଠ
ବୁଦ୍ଧଖୋଲ – ପଞ୍ଚୁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର
ତପ୍ତପାଣି – ଏକ ଉତ୍ସ୍ନ ସ୍ରୋତ
ନାରାୟଣୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର
ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ କଇଁଚ ଋଷିକୁଲ୍ୟା
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ
ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ