ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଫର୍ମ

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫର୍ମ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ଡାଉନଲୋଡ୍/ଲିଙ୍କ
ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ୧୨/୦୪/୨୦୧୮ Download(579 KB)
ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ୧୨/୦୪/୨୦୧୮ Download(578 KB)
ନିବାସୀ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ୧୨/୦୪/୨୦୧୮ Download
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ୧୨/୦୪/୨୦୧୮ Download(581 KB)
ବିବିଧ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ୧୨/୦୪/୨୦୧୮ Download
ଜମି ପାସ ବହି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ୧୨/୦୪/୨୦୧୮ Download