ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଖାଦ୍ଯ ବିତରଣ ଡାଟାବେସ କୋଭିଡ-୧୯

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଖାଦ୍ଯ ବିତରଣ ଡାଟାବେସ କୋଭିଡ-୧୯
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଚିକିଟି ବ୍ଲକ କୋଭିଡ-୧୯ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ଯ ଯୋଗାଣ ଡେଟାବେସ, ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ 16/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (158 KB)
କୋଭିଡ-୧୯ ମାଗଣା ରୋଷଶାଳା ଡେଟାବେସ, ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ 16/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
କୋଭିଡ-୧୯ ମାଗଣା ରୋଷଶାଳା ଡେଟାବେସ, ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ 16/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
କୋଭିଡ-୧୯ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ଯ ଯୋଗାଣ ଡେଟାବେସ, ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ 16/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (38 KB)
କୋଭିଡ-୧୯ ମାଗଣା ରୋଷଶାଳା ଡେଟାବେସ, ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ 16/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (943 KB)
କୋଭିଡ-୧୯ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ଯ ଯୋଗାଣ ଡେଟାବେସ, ଚିକିଟି ବ୍ଲକ 16/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (364 KB)
କୋଭିଡ-୧୯ ମାଗଣା ରୋଷଶାଳା ଡେଟାବେସ, ଚିକିଟି ବ୍ଲକ 16/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
କୋଭିଡ-୧୯ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ଯ ଯୋଗାଣ ଡେଟାବେସ, ହିଞ୍ଜିଳିକାଟ ବ୍ଲକ 16/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (57 KB)
କୋଭିଡ-୧୯ ମାଗଣା ରୋଷଶାଳା ଡେଟାବେସ, ହିଞ୍ଜିଳିକାଟ ବ୍ଲକ 16/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
କୋଭିଡ-୧୯ ମାଗଣା ରୋଷଶାଳା ଡେଟାବେସ, ଧାରାକୋଟ ବ୍ଲକ 15/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (604 KB)