ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜମିର ମାନଦଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଜମିର ମାନଦଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଏସଆର 10/02/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟ କନିସି ଏସଆର 10/02/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟ ଦିଗପହଣ୍ଡି ୨ ଏସଆର 10/02/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB)
ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟ ଦିଗପହଣ୍ଡି ୧ ଏସଆର 10/02/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)
ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟ କୁକୁଡାଖଣ୍ଡି ଏସଆର 10/02/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟ ଖଲିକୋଟ ୧ ଏସଆର 10/02/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)
ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟ ଖଲିକୋଟ ଏସଆର 10/02/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB)
ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏସଆର 10/02/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB)
ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟ କବିସୂର୍ଜ୍ୟନଗର ଏସଆର 10/02/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟ ଚିକିଟି ଏସଆର 10/02/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)