ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ 06/10/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (607 KB)
ପଥର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ 26/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB)
ବାଲି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ 23/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (9 MB)