ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ଙ୍କ ଶପଥ ପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ବିକ୍ରମ ବିଶୋଇ ଙ୍କ ଶପଥ ପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ସିବ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଙ୍କ ଶପଥ ପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ରବି ବେହେରା ଙ୍କ ଶପଥ ପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଉତମ ଦଳବେହେରା ଙ୍କ ଶପଥ ପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଙ୍କ ଶପଥ ପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଦିଗଲ ଙ୍କ ଶପଥ ପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ଇର୍ସାଦ ମୋହମଦ ଙ୍କ ଶପଥ ପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ପ୍ରମିଳା ସେଠି ଙ୍କ ଶପଥ ପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ ଙ୍କ ଶପଥ ପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)