ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଆସ୍କା ଏନଏସି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୭ ପାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଆସ୍କା ଏନଏସି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୬ ପାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଆସ୍କା ଏନଏସି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୫ ପାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)
ଆସ୍କା ଏନଏସି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୪ ପାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB)
ଶ୍ରୀନିବାସ ରେଡ୍ଡୀ ଙ୍କ ଶପଥ ପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା ଙ୍କ ଶପଥ ପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଆସ୍କା ଏନଏସି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୩ ପାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)
ପି ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ଙ୍କ ଶପଥ ପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଆସ୍କା ଏନଏସି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୨ ପାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB)
ଉଷା ନାୟକ ଙ୍କ ଶପଥ ପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)