ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ ଙ୍କ ଶପଥ ପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସାହୁ ଙ୍କ ଶପଥ ପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଆସ୍କା ଏନଏସି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୧ ପାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଦିବାକର ଦାସ ଙ୍କ ଶପଥ ପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଦଣ୍ଡପାଣି ପରିଡା ଙ୍କ ଶପଥ ପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଅରୁଣ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଙ୍କ ଶପଥ ପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (9 MB)
ଆସ୍କା ଏନଏସି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୦ ପାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଆସ୍କା ଏନଏସି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୯ ପାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (10 MB)
ଆସ୍କା ଏନଏସି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୮ ପାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB)
ଆସ୍କା ଏନଏସି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୭ ପାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)