ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ପଦବି ପାଇଁ ପରିଶିଷ୍ଟ କରିଥିବା ପ୍ରାଥିଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ସତ୍ୟପ୍ରମାଣ କରିବାର ଜାଗା ।

ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ପଦବି ପାଇଁ ପରିଶିଷ୍ଟ କରିଥିବା ପ୍ରାଥିଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ସତ୍ୟପ୍ରମାଣ କରିବାର ଜାଗା ।
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ପଦବି ପାଇଁ ପରିଶିଷ୍ଟ କରିଥିବା ପ୍ରାଥିଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ସତ୍ୟପ୍ରମାଣ କରିବାର ଜାଗା । 17/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (21 KB)