ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ମାଟ୍ରିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷ। ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅମ୍ବପୁଆ, ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଛାତ୍ରାବାସ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀନିବାସରେ ପ୍ରବେଶ ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ।

ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ମାଟ୍ରିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷ। ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅମ୍ବପୁଆ, ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଛାତ୍ରାବାସ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀନିବାସରେ ପ୍ରବେଶ ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ।
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ମାଟ୍ରିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷ। ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅମ୍ବପୁଆ, ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଛାତ୍ରାବାସ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀନିବାସରେ ପ୍ରବେଶ ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ । 28/09/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)