ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଏଡମିଶନ ନିମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭିଜିନାଲ ମନୋନୀତ, ତାଲିକା ଓଏଭି କୁସୁମୀ କୁକୁଡାଖଣ୍ଡି ମଣ୍ଡଳ(ପି.ଡ଼ି.ଏଫ, ୪୯୩ କେ.ବି)

ଏଡମିଶନ ନିମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭିଜିନାଲ ମନୋନୀତ, ତାଲିକା ଓଏଭି କୁସୁମୀ କୁକୁଡାଖଣ୍ଡି ମଣ୍ଡଳ(ପି.ଡ଼ି.ଏଫ, ୪୯୩ କେ.ବି)
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଏଡମିଶନ ନିମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭିଜିନାଲ ମନୋନୀତ, ତାଲିକା ଓଏଭି କୁସୁମୀ କୁକୁଡାଖଣ୍ଡି ମଣ୍ଡଳ(ପି.ଡ଼ି.ଏଫ, ୪୯୩ କେ.ବି) 15/04/2017 ଦେଖନ୍ତୁ (493 KB)