ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଏମ.କେ.ସି.ଜି ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳୀନ ଚୁକ୍ତି ଭିତିକ ସେବିକା ଓ ପରା ମେଡିକାଲ ପଦବୀ ରେ କେବଳ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ ୩୦.୦୬.୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଵିଜ୍ଞପ୍ତି

ଏମ.କେ.ସି.ଜି ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳୀନ ଚୁକ୍ତି ଭିତିକ ସେବିକା ଓ ପରା ମେଡିକାଲ ପଦବୀ ରେ କେବଳ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ ୩୦.୦୬.୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଵିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଏମ.କେ.ସି.ଜି ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳୀନ ଚୁକ୍ତି ଭିତିକ ସେବିକା ଓ ପରା ମେଡିକାଲ ପଦବୀ ରେ କେବଳ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ ୩୦.୦୬.୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଵିଜ୍ଞପ୍ତି 28/03/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)