ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଏମ.କେ.ସି.ଜି ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଲୟ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଲାବୋରଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭିଜିନାଲ ତାଲିକା

ଏମ.କେ.ସି.ଜି ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଲୟ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଲାବୋରଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭିଜିନାଲ ତାଲିକା
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଏମ.କେ.ସି.ଜି ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଲୟ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଲାବୋରଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭିଜିନାଲ ତାଲିକା 31/12/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (433 KB)