ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ନିମନ୍ତେ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜନ ସକାଶେ ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦାନ ନିରୀକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ନିମନ୍ତେ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜନ ସକାଶେ ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦାନ ନିରୀକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ନିମନ୍ତେ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜନ ସକାଶେ ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦାନ ନିରୀକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ 15/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (9 MB)