ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ AIDS ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାପନ

ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ AIDS ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାପନ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ AIDS ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାପନ 12/11/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)