ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗରେ ସହଚର ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା ।

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗରେ ସହଚର ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା ।
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗରେ ସହଚର ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା । 01/03/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (819 KB)