ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏମ.କେ.ସି.ଜି ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଲୟ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ସ୍ଟାଫ ନର୍ସ, ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭିଜିନାଲ ମନୋନୀତ, ତାଲିକା

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏମ.କେ.ସି.ଜି ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଲୟ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ସ୍ଟାଫ ନର୍ସ, ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭିଜିନାଲ ମନୋନୀତ, ତାଲିକା
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏମ.କେ.ସି.ଜି ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଲୟ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ସ୍ଟାଫ ନର୍ସ, ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭିଜିନାଲ ମନୋନୀତ, ତାଲିକା 09/10/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)