ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏମ.କେ.ସି.ଜି ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଲୟ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ସ୍ଟାଫ ନର୍ସ, ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୧୧୬୮୨ ତାରିଖ ୦୫/୦୯/୨୦୧୮

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏମ.କେ.ସି.ଜି ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଲୟ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ସ୍ଟାଫ ନର୍ସ, ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୧୧୬୮୨ ତାରିଖ ୦୫/୦୯/୨୦୧୮
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏମ.କେ.ସି.ଜି ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଲୟ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ସ୍ଟାଫ ନର୍ସ, ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୧୧୬୮୨ ତାରିଖ ୦୫/୦୯/୨୦୧୮ 07/09/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)