ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଧିକାରୀ ଗଂଜାମଙ୍କର ଅଫିସରେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ

ଜିଲ୍ଲା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଧିକାରୀ ଗଂଜାମଙ୍କର ଅଫିସରେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଜିଲ୍ଲା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଧିକାରୀ ଗଂଜାମଙ୍କର ଅଫିସରେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ 24/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (289 KB)