ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏନ ୟୁ ଏଚଏମ ଅଧିନସ୍ଥ ସହରାଂଚଳ ଆଶା ଚୟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର

ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏନ ୟୁ ଏଚଏମ ଅଧିନସ୍ଥ ସହରାଂଚଳ ଆଶା ଚୟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏନ ୟୁ ଏଚଏମ ଅଧିନସ୍ଥ ସହରାଂଚଳ ଆଶା ଚୟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର 22/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (616 KB)