ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ ଓ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଦସ୍ତାବିଜ,ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଓଡିଶା ସରକାର

ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ ଓ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଦସ୍ତାବିଜ,ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଓଡିଶା ସରକାର
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ ଓ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଦସ୍ତାବିଜ,ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଓଡିଶା ସରକାର 24/05/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)