ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧିସଦସ୍ୟତା ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା (ପିଏଚଡ଼ି /ଏମ.ଫିଲ) ଛାତ୍ର ବୃତ୍ତି (କେବଳ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ )online ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ।

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧିସଦସ୍ୟତା ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା (ପିଏଚଡ଼ି /ଏମ.ଫିଲ) ଛାତ୍ର ବୃତ୍ତି (କେବଳ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ )online ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ।
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧିସଦସ୍ୟତା ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା (ପିଏଚଡ଼ି /ଏମ.ଫିଲ) ଛାତ୍ର ବୃତ୍ତି (କେବଳ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ )online ଦରଖାସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ। 25/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (540 KB)