ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆମ୍ବପୁଆ ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଛାତ୍ରାବାସ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀନିବାସରେ ଝାଡୁଦାର ଓ ସଫେଇବାଲା ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ

ଆମ୍ବପୁଆ ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଛାତ୍ରାବାସ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀନିବାସରେ ଝାଡୁଦାର ଓ ସଫେଇବାଲା ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଆମ୍ବପୁଆ ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଛାତ୍ରାବାସ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀନିବାସରେ ଝାଡୁଦାର ଓ ସଫେଇବାଲା ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ

ଆମ୍ବପୁଆ ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଛାତ୍ରାବାସ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀନିବାସରେ ଝାଡୁଦାର ଓ ସଫେଇବାଲା ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ  

30/09/2020 15/10/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)