ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆମ୍ବପୁଆ ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଛାତ୍ରାବାସ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀନିବାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେବା ଉପାର୍ଜନକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ।

ଆମ୍ବପୁଆ ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଛାତ୍ରାବାସ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀନିବାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେବା ଉପାର୍ଜନକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଆମ୍ବପୁଆ ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଛାତ୍ରାବାସ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀନିବାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେବା ଉପାର୍ଜନକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ ।

ଆମ୍ବପୁଆ ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଛାତ୍ରାବାସ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀନିବାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେବା ଉପାର୍ଜନକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ   

30/09/2020 15/10/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)