ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଏମ.କେ.ସି.ଜି ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଲୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ନିମନ୍ତେ କରିଜେଣ୍ଡମ ନୋଟିସ

ଏମ.କେ.ସି.ଜି ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଲୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ନିମନ୍ତେ କରିଜେଣ୍ଡମ ନୋଟିସ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଏମ.କେ.ସି.ଜି ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଲୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ନିମନ୍ତେ କରିଜେଣ୍ଡମ ନୋଟିସ

ଏମ.କେ.ସି.ଜି ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଲୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ନିମନ୍ତେ କରିଜେଣ୍ଡମ ନୋଟିସ

31/01/2020 07/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (195 KB)