ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କେ.ଜି.ବି.ଭି. ହଷ୍ଟେଲ, ପଦ୍ମନାଭ ପୁର , ଦିଗପହଣ୍ଡି , ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଂନଜୁମେବୁଲ ଓ ନନ-କଂନଜୁମେବୁଲ ସାମଗ୍ରୀ ସପ୍ଲାଇ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି

କେ.ଜି.ବି.ଭି. ହଷ୍ଟେଲ, ପଦ୍ମନାଭ ପୁର , ଦିଗପହଣ୍ଡି , ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଂନଜୁମେବୁଲ ଓ ନନ-କଂନଜୁମେବୁଲ ସାମଗ୍ରୀ ସପ୍ଲାଇ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କେ.ଜି.ବି.ଭି. ହଷ୍ଟେଲ, ପଦ୍ମନାଭ ପୁର , ଦିଗପହଣ୍ଡି , ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଂନଜୁମେବୁଲ ଓ ନନ-କଂନଜୁମେବୁଲ ସାମଗ୍ରୀ ସପ୍ଲାଇ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି

କେ.ଜି.ବି.ଭି.  ହଷ୍ଟେଲ ପଦ୍ମନାଭ ପୁର  , ଦିଗପହଣ୍ଡି ,   ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଂନଜୁମେବୁଲ ଓ ନନ-କଂନଜୁମେବୁଲ ସାମଗ୍ରୀ ସପ୍ଲାଇ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି 

30/08/2019 15/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)