ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ସହରାଂଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ,ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ,ବ୍ରହ୍ମପୁର,ଗଂଜାମ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛାପା ଉତ୍ପାଦନ ର ମୁଦ୍ରଣ ଓ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବର ବିଜ୍ଞପ୍ତି .ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ସଂଖ୍ୟା -୮୬୫ ତାରିଖ ୦୬-୦୭-୨୦୧ ୮.

ଜାତୀୟ ସହରାଂଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ,ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ,ବ୍ରହ୍ମପୁର,ଗଂଜାମ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛାପା ଉତ୍ପାଦନ ର ମୁଦ୍ରଣ ଓ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବର ବିଜ୍ଞପ୍ତି .ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ସଂଖ୍ୟା -୮୬୫ ତାରିଖ ୦୬-୦୭-୨୦୧ ୮.
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜାତୀୟ ସହରାଂଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ,ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ,ବ୍ରହ୍ମପୁର,ଗଂଜାମ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛାପା ଉତ୍ପାଦନ ର ମୁଦ୍ରଣ ଓ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବର ବିଜ୍ଞପ୍ତି .ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ସଂଖ୍ୟା -୮୬୫ ତାରିଖ ୦୬-୦୭-୨୦୧ ୮.

ଜାତୀୟ ସହରାଂଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ,ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ,ବ୍ରହ୍ମପୁର,ଗଂଜାମ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛାପା ଉତ୍ପାଦନ ର ମୁଦ୍ରଣ ଓ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବର ବିଜ୍ଞପ୍ତି .ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ସଂଖ୍ୟା -୮୬୫ ତାରିଖ ୦୬-୦୭-୨୦୧ ୮.

06/07/2018 23/07/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (541 KB)