ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଗଞ୍ଜାମ ତରଫରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୁଷ୍ଠ ରୋଗମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଗଞ୍ଜାମ ତରଫରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୁଷ୍ଠ ରୋଗମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଗଞ୍ଜାମ ତରଫରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୁଷ୍ଠ ରୋଗମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଗଞ୍ଜାମ ତରଫରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୁଷ୍ଠ ରୋଗମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି

28/04/2020 07/05/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)