ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ ଡି ଡି ସୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିସ୍ତାପନ ସମ୍ପର୍କରେ

ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ ଡି ଡି ସୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିସ୍ତାପନ ସମ୍ପର୍କରେ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ ଡି ଡି ସୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିସ୍ତାପନ ସମ୍ପର୍କରେ
ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ ଡି ଡି ସୀ  ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିସ୍ତାପନ ସମ୍ପର୍କରେ

 

22/09/2018 03/10/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)