ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଯୁଗ୍ମ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଂକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,(ଦକ୍ଷିଣାଂଚଳ) ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା୪୪୨ , ତାରିଖ : ୧୪-୧୧-୨୦୧୮, ଚପରାଶି ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ।

ଯୁଗ୍ମ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଂକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,(ଦକ୍ଷିଣାଂଚଳ) ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା୪୪୨ , ତାରିଖ : ୧୪-୧୧-୨୦୧୮, ଚପରାଶି ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଯୁଗ୍ମ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଂକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,(ଦକ୍ଷିଣାଂଚଳ) ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା୪୪୨ , ତାରିଖ : ୧୪-୧୧-୨୦୧୮, ଚପରାଶି ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ।

ଯୁଗ୍ମ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଂକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,(ଦକ୍ଷିଣାଂଚଳ) ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା୪୪୨ , ତାରିଖ : ୧୪-୧୧-୨୦୧୮, ଚପରାଶି ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ।

16/11/2018 29/11/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (348 KB)