ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସହକାରୀ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଂକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ ସଂଖ୍ୟା ୨୯୪୯, ତାରିଖ :୧୭-୧୨-୨୦୧୮

ସହକାରୀ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଂକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ ସଂଖ୍ୟା ୨୯୪୯, ତାରିଖ :୧୭-୧୨-୨୦୧୮
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସହକାରୀ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଂକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ ସଂଖ୍ୟା ୨୯୪୯, ତାରିଖ :୧୭-୧୨-୨୦୧୮

ସହକାରୀ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଂକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ ସଂଖ୍ୟା ୨୯୪୯, ତାରିଖ :୧୭-୧୨-୨୦୧୮

17/12/2018 15/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (510 KB)