ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

୨୮ ଦିନିଆ କୁକୁଡା ଛୁଆ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି,ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଗଞ୍ଜାମ

୨୮ ଦିନିଆ କୁକୁଡା ଛୁଆ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି,ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଗଞ୍ଜାମ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
୨୮ ଦିନିଆ କୁକୁଡା ଛୁଆ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି,ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଗଞ୍ଜାମ

୨୮ ଦିନିଆ କୁକୁଡା ଛୁଆ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି,ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଗଞ୍ଜାମ

23/05/2018 10/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)