ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ରଣଜୀତ କୁମାର ଦାଶ(ବୈଜ୍ଞାନିକ – ସି)

Ranajeet Kumar Das

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର

ଇମେଲ୍ : origan[at]nic[dot]in
ପଦବୀ : ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ ଅଧିକାରୀ 
ଫୋନ : 06811-263106
ଫ୍ୟାକ୍ସ : 06811-263106
ଗତିବିଧି : ମ୍ଯାନେଜିଂ ଇ ଗଭର୍ର୍ନସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ