Close

Amit Kumar Nayak, OAS

Amit Kumar Nayak

Tahasil Office, Sanakhemundi

Email : tah_sanakhemundi[at]yahoo[dot]in
Designation : Tahasildar
Phone : 7750839788