Close

Ashok Kumar Pradhan

Ashok Kumar Pradhan

Tahasil office, Polasara

Email : tah[dot]polsara-od[at]nic[dot]in
Designation : Tahasildar
Phone : 8420927804