Close

Bibekananda Nayak

Bibekananda Nayak

NAC, K.S Nagar

Email : eo-ksnagar[at]gov[dot]in
Designation : Executive officer, K.S Nagar
Phone : 8895772966