Close

Janmejay Sahu, OAS

Janmejay Sahu, OAS

Tahasil office,Hinjilicut,Ganjam

Email : tah[dot]hinjili-od[at]nic[dot]in
Designation : Tahasildar
Phone : 9437540055