Close

Prabhat Kumar Parida, OAS

Prabhat Kumar Parida

Tahasil Office, Hinjili

Email : tah[dot]hinjili-od[at]nic[dot]in
Designation : Tahasildar
Phone : 9439197710