Close

Prakash Kumar Das

prakash kumar Das

Block Office, Patrapur

Email : ori-patrapur[at]nic[dot]in
Designation : BDO, Patrapur
Phone : 9437673065