Close

Abani Kumar Sahu

Sri Abani Kumar Sahu

Tahasil Office, Ganjam

Email : tah[dot]ganjam-od[at]nic[dot]in
Designation : Tahasildar
Phone : 9937163854