Close

Sri Prananath Sethy

Sri Prananath Sethy

NAC, Gopalpur

Email : eo-nacgopalpur[at]gov[dot]in
Designation : Executive officer, Gopalpur
Phone : 9437814848